Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

0658 2797
Reposted fromLittleJack LittleJack viabooze booze

June 20 2015

Sam mogę znieść ból, ale nie mógłbym znieść Twojego. To wymagałoby więcej siły niż posiadam.
— Outlander
Reposted frompensieve pensieve viamessinhead messinhead
5880 f89b
Reposted fromwazelina wazelina viathelittleprince thelittleprince

June 18 2015

2913 8950
Reposted fromShini Shini viathelittleprince thelittleprince

June 14 2015

1311 74a8 500

cerceos:

Daniel Zenker - Holland

Reposted fromnosmile nosmile viamuviell muviell
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viajasnaa jasnaa
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor
8233 e152 500
Reposted fromtwice twice viaune-raconteuse une-raconteuse
1419 2448
Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viadupiday dupiday

June 09 2015

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viano-longer-kore no-longer-kore

May 30 2015

May 29 2015

Zazdroszczę ci.
W każdej chwili
możesz odejść ode mnie.

A ja od siebie
Nie mogę.
— Anna Świrszczyńska
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaC10H12N2O C10H12N2O

May 26 2015

Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viapijemywino pijemywino

May 23 2015

7217 5b12
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viastonerr stonerr
0009 f1fa 500
Reposted frombwana bwana vialarwyastralne larwyastralne
4864 0174 500
Reposted fromsunlight sunlight viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl