Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

8233 e152 500
Reposted fromtwice twice viaune-raconteuse une-raconteuse
1419 2448
Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viadupiday dupiday

June 09 2015

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viano-longer-kore no-longer-kore

May 30 2015

May 29 2015

Zazdroszczę ci.
W każdej chwili
możesz odejść ode mnie.

A ja od siebie
Nie mogę.
— Anna Świrszczyńska
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaC10H12N2O C10H12N2O

May 26 2015

Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viapijemywino pijemywino

May 23 2015

7217 5b12
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viastonerr stonerr
0009 f1fa 500
Reposted frombwana bwana vialarwyastralne larwyastralne
4864 0174 500
Reposted fromsunlight sunlight viawrazliwa wrazliwa

May 22 2015

7122 426a 500
Mickey and Malorie Knox
Reposted fromkarmazynowa karmazynowa viadomitrz domitrz

May 18 2015

Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromplayinglove playinglove
4246 c454 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viagoaskalice goaskalice
7894 e96f 500
Reposted fromkasjencja kasjencja viadidlirnik didlirnik

May 17 2015

6277 770f
Reposted fromyachumi yachumi viacamil camil
4993 addd
Reposted fromsugikinator sugikinator viaoll oll
9283 450f 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viadidlirnik didlirnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl