Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

8724 7667 500
Reposted froms3 s3 viatulele tulele

January 22 2020

9443 744f 500
3476 6479 500
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viano-longer-kore no-longer-kore
7738 30ed 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabooze booze

December 03 2019

7921 76cd 500
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
8434 ed90 500
Reposted fromnyaako nyaako vianokturnal nokturnal
5712 e451 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianokturnal nokturnal
Często w trakcie terapii analizujemy nasilenie różnych cech danej osoby. Ludzie szczodrzy emocjonalnie, nader uprzejmi, empatyczni, skorzy do niesienia pomocy i skłonni do poświęceń bywają szczególnie podatni na zranienie. Przez swoje „anielskie usposobienie” w związkach bywają tak wykorzystywani, że nieomal dostają bzika. Dużo mówi się o tym, że należy uważać na swoje wady, ale prawda jest taka, że zalety też warto trzymać na wodzy. Bycie dobrym człowiekiem bez umiaru może skończyć się niezmiernie niedobrze.
— Rafał Olszak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianokturnal nokturnal
0213 8092 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viakrzywda krzywda

November 04 2019

October 01 2019

0470 5fb9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiggertits niggertits
Wiem po sobie czym jest emocjonalne wypalenie. W ten sposób organizm się broni, kiedy nie jest już w stanie zmagać się z negatywnymi bodźcami. Z psychicznym bólem. Jeśli zbyt długo człowiek żyje samymi uczuciami, może się zdarzyć, że wygasną. Całkowicie. Znalazłam w internecie wyrażenie "pustynia emocjonalna". Prawdopodobnie niektórzy doznają jej przez całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy

September 30 2019

4710 e0c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadotkliwie dotkliwie

September 29 2019

5066 90a8
Reposted frommartynkowa martynkowa viajethra jethra
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viayouaresonaive youaresonaive

September 25 2019

Ból istnienia jest do wytrzymania. Nie do wytrzymania jest ból nieistnienia.
— Barbara Rosiek, Pamiętnik Narkomanki
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl